ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸਸੁਪਨਾ ਅਰਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਇਸੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ? ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ Downers ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ: "ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ? , ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਛੀ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? "ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ.

ਸੁਪਨੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੜ੍ਹੀਏ

ਦੇ ਉਚਿਤ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਿਓ. ਮਹਿਲਾ ਕੌਣ, ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ, ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਨਵ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਛਾਣਨ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜ ਬੀਮਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ.

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ

ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਪਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ Hasse ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਹਨ. ਇਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਛੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਭ ਕਲਿੱਪ? ਇਹ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਰ ਉਪਰ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ? Dream ਵਿਆਖਿਆ Hasse ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਚੰਗੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਰ. ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਲਈ ਕੁਝ. ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ ਸਬੰਧ ਦੇ ਪਾਟ, ਸੁਪਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ.

ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ - ਚੰਗਾ ਬੈਠਕ ਲਈ - ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ

ਉਸੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਰੰਗ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹਨ. ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਫੀਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਛੀ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ, ਹੱਸਮੁੱਖ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ. ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ? Dream ਵਿਆਖਿਆ Hasse ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਉੱਡਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਇਸੇ ਆਮ ਸੁਪਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ. ਸੁਪਨੇਸਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜੀਵਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ. ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜਾਗਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੇ - ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ - ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਲੀਪ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹਨ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ.

ਦੂਰ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ

ਇਸੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ? ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼, Falcon ਜ ਬਾਜ਼ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਛੀ, ਸੁਪਨੇਸਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇ ਸਭ ਦਲੇਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ!

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 pa.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.